The Innocents

A wave of social engagement is sweeping through the West. There is an umbrella term for this engagement, although it is not entirely clear whether this is a self-coined slogan of the activists or a derogatory predicate of the critics: woke, referring to a higher state of clarity and insight. Despite this common denominator, this engagement has many different faces: climate, race, gender, social justice, and migration. And all these different currents have their own following, their own language and symbolism, and their own indignation. Continue reading “The Innocents”

De Onschuldigen

Het Westen wordt overspoeld door een golf van maatschappelijk engagement. Er is een verzamelnaam voor dit engagement, al is niet helemaal duidelijk of dit een zelfbedachte geuzennaam is van de activisten of een laatdunkend predicaat van de critici: woke, verwijzend naar een hogere staat van helderheid en inzicht. Ondanks deze algemene noemer heeft het engagement veel verschillende gezichten: klimaat, ras, gender, social justice, migratie. En al deze verschillende stromingen beschikken over een eigen volgerschare, een eigen taal en symboliek, en een eigen verontwaardiging. Continue reading “De Onschuldigen”