Moderniteit en individualisering: versplintering van materie en geest (3)

Wat vooraf ging…

Complexiteit en controleverlies

Overheidsorganisaties zijn in de afgelopen decennia super-ingewikkeld geworden. Dat komt door steeds groeiende maatschappelijke complexiteit, onstuitbare digitalisering, regelmatige bezuinigingen en veranderende politieke prioriteiten. Bovendien kunnen overheidsorganisaties hun taakgebied niet afbakenen tot die domeinen die ze beheersen, zoals het bedrijfsleven dat wel kan. De overheid kan bijvoorbeeld niet stoppen met de jeugdzorg omdat ze vindt dat het te duur wordt. Continue reading “Moderniteit en individualisering: versplintering van materie en geest (3)”

De pretentie/onmacht paradox (2)

Wat vooraf ging…

De pandemie is een spiegel die ons laat zien wat de stand van het land is, in tijden van crisis. Maar het is toch een uitzonderingstoestand? Dat is de vraag.

Het lijkt toch onmiskenbaar dat we de de laatste tijd struikelen over de spiegels. De Toeslagen-affaire, een erkend dieptepunt. De mislukte decentralisaties die eind 2014 iedere insider aan zag komen. De kwalificatie die de Volkskrant eind 2020 verbond aan het werk van de parlementaire commissie uitvoeringsorganisaties: “Ambtenaar, burger en politiek elkaar allang kwijt zijn”. Maar er zijn veel meer voorbeelden. Continue reading “De pretentie/onmacht paradox (2)”

Leiderschap in tijden van corona: toon geen zwakte (1)

Je gunt geen enkele leider een coronacrisis, toch is het erg relevant om vanuit deze crisis naar ons leiderschap te kijken. Het is goed om ons af te vragen waar onze leiders, maar ook waar wij zijn terecht gekomen. Corona is een spiegel, een spiegel die ons toont wie we zijn, en wáár we zijn. Wie onze leiders zijn, en wie wij zijn als volgers.

Er zijn opmerkelijke parallellen met pandemieën van vroeger, die we niet makkelijk kunnen zien, omdat een pandemie van deze omvang heel lang geleden is. Daar wil ik eerst op ingaan. En daarna kunnen we bezien of het verschil tussen vroeger en nu zo groot is als we denken. Continue reading “Leiderschap in tijden van corona: toon geen zwakte (1)”