Is een groter bewustzijn een beter bewustzijn?

Dit is een artikel naar aanleiding van “Het Leven Kent Geen Weg Terug” de Nederlandse vertaling van Wilfried Nelles’ boek “Das Leben hat keinen Rückwertsgang” door uitgeverij Noorderlicht (www.hetnoorderlicht.com).

Alles groeit, dus waarom ook het bewustzijn niet? Het groeit volgens Wilfried Nelles in stappen. Maar is dit grotere bewustzijn ook beter? Of is het gelijk aan andere vormen van bewustzijn? De moderniteit kan hiërarchie moeilijk verdragen, maar volgens Nelles zijn er wel degelijk verschillen, zo neemt het bredere bewustzijn bijvoorbeeld meer waar dan het smallere. En dat heeft wel degelijk consequenties. Verder lezen “Is een groter bewustzijn een beter bewustzijn?”